Centrale begeleiding 15-19-jarige nieuwkomers uit derde landen

Deze oproep wil een goede startpositie creëren voor 15-19-jarige nieuwkomers uit derde landen, met bijzondere aandacht voor niet-begeleide minderjarigen. Hiervoor wordt een centrale begeleiding opgezet, waarbinnen enerzijds op het niveau van de jongere een leer- en ontwikkeltraject op maat wordt uitgestippeld en anderzijds op niveau van actoren gewerkt wordt aan de stroomlijning en optimalisering van het aanbod.
Via deze oproep continueren we de dienstverlening die binnen AMIF-oproep 321 via proeftuinen werd ontwikkeld.

Binnen deze oproep worden volgende acties opgezet:

  • Werving
  • Individuele trajectbegeleiding op maat van jongeren
  • Groepsaanbod maatschappelijke oriëntatie (MO) op maat van jongeren
  • Afstemming van het aanbod naar jongeren

Daarnaast is er aandacht voor monitoring en evaluatie en de structurele verankering van het aanbod.

Deze oproep richt zich naar de Agentschappen voor Inburgering en Integratie die de dienstverlening in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest implementeren.
We verwachten een sterk partnerschap met lokale actoren uit diverse sectoren (opvang, integratie, onderwijs, opleiding, werk, welzijn, vrije tijd) die een rol spelen in het traject van de jongere.

Deadline: 
vrijdag, 10 februari, 2017
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
AMIF
Contactpersonen: 
Lisa Van Hecke
T:
02/552 83 41