Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen in Turnhout- GTI Kempen

Oproep
421

Wat?

De doelstelling van de oproep is om in de regio kempen, meer specifiek de centrumregio Turnhout, acties op te zetten voor kansengroepen die ondervertegenwoordigd zijn op de arbeidsmarkt en voor wie het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Voor wie?

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in de centrumregio Turnhout, die expertise hebben in het begeleiden van personen uit maatschappelijk kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk of opleiding.

Acties?

Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen om geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding aan te bieden. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden. Organisaties kiezen per deelnemer voor acties die het best inspelen op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt.

Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, verwachten we dat de organisatie nazorg aanbiedt. De acties zijn daarbij complementair aan bestaande (beleids)initiatieven zoals Tijdelijke Werkervaring.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep “Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen – GTI Kempen” bedraagt 676.228,28 euro, waarvan 338.114,14 EUR ESF en 338.114,14 EUR VCF (Vlaams cofinancieringsfonds).

Deadline

maandag, 15 januari, 2018

Contactpersoon VDAB Antwerpen

Lucienne De Clercq: regiecoördinator VDAB
lucienne.declercq@vdab.be

Deadline: 
maandag, 15 januari, 2018
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Contactpersonen: 

Hewa Mikaeli

Hewa Mikaeli
T:
0495 77 55 92
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (420.48 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Inhoudelijke vragen projectvoorstel (54.74 kB)