Oproepen

Oproep
415

Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent

Wat?

De doelstelling van de oproep is om in Gent en Antwerpen acties op te zetten voor MOE-ROMA migranten waarvoor het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt.

Voor wie?

De oproep richt zich naar organisaties werkzaam in Gent en Antwerpen, die expertise hebben in het begeleiden van personen uit maatschappelijk kwetsbare groepen in hun zoektocht naar werk of opleiding.

Acties?

Organisaties mogen zelf een methodiek voorstellen om geïntegreerde trajecten naar werk of opleiding aan te bieden. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden. Organisaties kiezen per deelnemer voor acties die het best inspelen op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, verwachten we dat de organisatie nazorg aanbiedt.
De acties zijn daarbij complementair aan bestaande (beleids)initiatieven zoals Tijdelijke Werkervaring.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep ‘Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent’ bedraagt 1.200.000 euro, waarvan 600.000 EUR ESF en 600.000 EUR Vlaamse Cofinanciering. De promotor is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van 20% cofinanciering.

Hoe?

Organisaties kunnen een projectvoorstel indienen via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 oktober 2017. Een projectvoorstel indienen kan tot en met donderdag 30 november 2017. Het goedgekeurde project kan van start gaan vanaf 1 januari 2018 en eindigt op 31 december 2019. Projecten kunnen maximaal 24 maanden duren. Schrijf je via deze link in voor de infosessie van 3 november.

Deadline: 
donderdag, 30 november, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding
Contactpersonen: 
Koen De Temmerman
T:
02/552 83 17
Jelle Debaenst - ESF
T:
02/552 83 10
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (420.77 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Inhoudelijke vragen (55.1 kB)PDF Handleiding ESF applicatie (3.05 MB)