Anders Organiseren 2.0

Oproep
516

Wat?

Deze oproep focust op het verhogen van het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties en het verbeteren van de werkbaarheid voor diens werknemers.

De acties in de projecten betreffen het herinrichten van de organisatiestructuur en/of het aanpassen van de cultuur binnen de organisatie. De projecten hebben hiervoor eigen budgetten die zij vrij kunnen besteden volgens de regels beschreven in de oproepfiche en in overeenstemming met afspraken met de Raad Van Wijzen. Deze Raad Van Wijzen zal worden aangesteld via een aparte overheidsopdracht en deze zullen de projecten omkaderen en inhoudelijk uitdagen tijdens de uitvoering. 

Wie?

Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties, met rechtspersoonlijkheid, uit de profit en social-profit die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels Gewest, zijn dus uitgesloten van deelname. Deze organisaties moeten reeds een missie en visie uitgewerkt hebben en voldoende maturiteit hebben in hun HR-beleid.
Overheidsadministraties en -diensten op nationaal, regionaal of lokaal niveau kunnen niet deelnemen aan deze oproep indien de finale doelgroep het eigen personeel is. 
Organisaties met minder dan 20 werknemers kunnen geen project indienen in deze oproep.
Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproepen Anders organiseren en Drive kunnen niet indienen in deze oproep. Het is eveneens niet mogelijk om gelijktijdig een project in te dienen binnen de oproep Drive. Ook organisaties die reeds een project Anders organiseren uitvoerden binnen het Operationeel Programma 2014-2020 komen niet in aanmerking om een projectvoorstel in te dienen.

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 24 maanden.

Hoeveel?

Er is een maximale subsidie voorzien van 100.000 euro per project met volgende verdeling:

  • Maximaal 40.000 euro ESF (40%)
  • Maximaal 60.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.
Het totale oproepbudget bedraagt 1.350.645,00 EUR. Waarvan 1.200.000,00 EUR (480.000 euro ESF en 720.000 euro VCF) voor de projecten en 150.645,00 EUR (60.258 euro ESF en 90.387 euro VCF) voor de omkadering.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen en het opmaken van een begroting. Op basis van het projectvoorstel zal de promotor worden uitgenodigd om het voorstel te komen verduidelijken tijdens een pitch.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 juli 2020 en staat open tot en met 30 september 2020 middernacht. Projectvoorstellen met een positieve evaluatie zullen worden uitgenodigd op de pitch. Deze zal doorgaan in de week van 16 november 2020.

De projectbeslissingen worden gecommuniceerd vóór eind november 2020. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 december 2020.

INFOSESSIE

ESF Vlaanderen organiseerde een infosessie. U kan die hieronder herbekijken:

 

Deadline: 
woensdag, 30 september, 2020
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 

Wouter Verdonck

Wouter Verdonck
T:
0495 65 00 65

Sarah Smeyers

Sarah Smeyers
T:
0479 22 90 93

Anke De Craemer

Anke De Craemer
T:
0497 04 44 79