Anders Organiseren

Oproep
397

Wat?

Een job waarin je zelf samen met je collega’s en klanten je planning kan maken in plaats van dat dit voor jou wordt gedaan, een job waarin je minder het gevoel hebt dat er zaken boven je hoofd worden beslist, een job waarin je regelmatig iets bijleert, een job waarin je mag meedenken over de wijze waarop een opdracht wordt uitgevoerd, een job waarin je duidelijk ziet welk aandeel jij hebt in het grotere geheel, … In zo’n job kan je het beste van jezelf geven. Zulke jobs noemen we werkbaar en dat is wat we beogen in deze oproep. Werkbare jobs in wendbare organisaties.

Binnen deze oproep kunnen organisaties hieraan werken door de structuur van arbeidsdeling in de organisatie onder de loep te nemen. Organisaties  krijgen de kans om op maat van hun organisatie op zoek te gaan naar een structuur van arbeidsdeling die medewerkers meer autonomie geeft, hen terug zicht geeft op het grotere geheel, minder stress bezorgt en die de organisatie wendbaarder maakt.

Wie?

Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, die reeds basisstappen gezet hebben inzake HR.
Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.

In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels Gewest, zijn dus uitgesloten van deelname.

Organisaties met minder dan 20 werknemers kunnen geen project indienen in deze oproep.

Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproepen Anders organiseren en Duurzaam loopbaanbeleid kunnen niet indienen op deze oproep. Het is eveneens niet mogelijk om gelijktijdig een project in te dienen binnen de oproep Duurzaam loopbaanbeleid.
Cumul met de KMO portefeuille is niet toegestaan. Acties die reeds gefinancierd worden met middelen uit de KMO portefeuille kunnen niet opgenomen worden in het project.

Acties?

Projecten binnen deze oproep nemen de structuur van arbeidsdeling onder de loep. Vandaag komt een opdracht de organisatie binnen, wordt opgeknipt in verschillende kleine opdrachten om vervolgens verdeeld te worden over verschillende afdelingen, teams en functies. Ieder werkt zijn/haar deeltje af zoals afgesproken en als alles goed gaat wordt de verwachting van de klant ingelost. De wijze waarop de opdracht wordt opgeknipt in verschillende deelopdrachten bepaalt hoe flexibel de organisatie kan omgaan met vragen van de klant én bepaalt hoe de medewerker zijn of haar bijdrage percipieert. De structuur van arbeidsdeling kan ervoor zorgen dat medewerkers worden toegelaten om betrokken te zijn bij het productie-/dienstverleningsproces, maar kan er ook voor zorgen dat betrokkenheid juist in de kiem wordt gesmoord. Waar geknipt en geplakt wordt heeft dus ingrijpende gevolgen. 

Organisaties starten met een procesanalyse waarin ze bestuderen hoe de arbeid vandaag verdeeld is in de verschillende afdelingen, teams en functies. Vervolgens maken ze samen met de medewerkers en eventueel met een externe adviseur een nieuw ontwerp van de organisatiestructuur. Het herontwerp wordt (eventueel deels of als piloot) geïmplementeerd in de dagelijkse manier van werken. Parallel wordt een systeem uitgewerkt om de eerstelijnsleidinggevenden te ondersteunen in hun nieuwe rol.
In een laatste fase van het project kunnen indien gewenst ook doelstellingen voor de nieuw ontworpen teams bepaald worden.
Het geven van jobtechnische opleidingen en van opleidingen inzake leiderschap is niet mogelijk binnen deze oproep.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep ‘Anders organiseren’ bestaat uit 4.000.000 EUR ESF-financiering en 6.000.000 EUR Vlaamse cofinanciering.

Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:
• Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
• Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.

! Opgelet voor Limburgse zorgorganisaties: Organisaties gevestigd in Limburg met activiteiten erkend bij het RIZIV, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het VAPH, Kind en Gezin of het Agentschap Jongerenwelzijn kunnen in deze oproepen enkel aanspraak maken op SALK-middelen. Concreet betekent dit dat deze organisaties uitgesloten zijn van VCF financiering. Zij kunnen tot maximaal 64.000 euro ESF middelen ontvangen. In elk geval is een publieke/private financiering van minimaal 50% van de totale subsidiabele kost vereist, ongeacht of zij de kenmerken van KMO of GO hebben.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 april 2017 en staat open tot en met 30 juni 2017 middernacht.
De beslissing wordt vóór eind september 2017 bekendgemaakt.
De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op  1 oktober 2017.

Er worden twee infosessies voorzien samen met de oproep ‘Duurzaam loopbaanbeleid’:
10/05/2017 van 9u00 tot 13u: schrijf je hier in 
Locatie: VAC GENT
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - 9000 Gent
(Het Virginie Lovelinggebouw ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’. Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes).

29/05/2017 van 13u tot 16u00: schrijf je hier in
Locatie: VAC Leuven
Diestsepoort 6 - 3000 Leuven
(Het Dirk Boutsgebouw ligt naast het NMBS-station van Leuven, rechts van de hoofdingang en het busstation).

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 18 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is. Vervolgprojecten binnen deze oproep zijn ook niet mogelijk.

Deadline: 
vrijdag, 30 juni, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 

Wouter Verdonck

Wouter Verdonck
T:
0495 65 00 65

Vermeersch Eline

Eline Vermeersch
T:
0494 62 31 33
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (482.8 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Handleiding ESF applicatie (6.47 MB)