AMIF oproep: Actief en gedeeld burgerschap

Oproep
427

Deze oproep heeft als doelstelling om actief en gedeeld burgerschap bij derdelanders te versterken.
Het bevorderen van actief en gedeeld burgerschap betekent enerzijds het verhogen van beleidsparticipatie bij derdelanders en anderzijds het stimuleren van de burgerzin (vb. vaardigheden, attitudes en kennis over waarden en normen, democratie, pluralisme, …) bij alle burgers (zowel derdelanders als ontvangende samenleving). De oproep ondersteunt lokale besturen die beleidsparticipatieve initiatieven opzetten waarbij derdelanders samen met andere burgers lokale uitdagingen bespreken en strategieën ontwikkelen om deze aan te pakken. De oproep zet lokale besturen aan om expertise te zoeken en capaciteit op te bouwen om duurzame initiatieven te ontwikkelen en te implementeren.

Daarnaast wordt binnen deze oproep de wetenschappelijke monitoring en evaluatie van de initiatieven gefinancierd om een opvolging, validering en verspreiding van de ontwikkelde expertise mogelijk te maken.
Voor de lokale projecten “Actief en gedeeld burgerschap” richt de oproep zich tot samenwerkingsverbanden tussen een lokaal bestuur (individueel of een intergemeentelijke samenwerking) en een actor die aantoonbare praktijkervaring heeft rond het bevorderen van beleidsparticipatie bij moeilijk te bereiken groepen en het stimuleren van burgerzin. Samenwerking met zelforganisaties of andere organisaties die de AMIF-doelgroep vertegenwoordigen wordt sterk aangemoedigd.

Binnen het partnerschap neemt het lokaal bestuur de rol op van promotor. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan de VGC optreden als promotor, aangezien zij de regierol heeft over het lokale Vlaamse integratiebeleid.
Voor de uitvoering van de monitoring- en evaluatieopdracht, richten we ons op actoren die ervaring hebben met gebruiksvriendelijke monitoring-, evaluatie- en kennisvalideringsinstrumenten.

Indienen

Je kan voor deze oproep een project indienen tot 16 maart 2018.

INFOSESSIE

Er vindt op 16 januari 2018 om 13u00 een infosessie plaats in het Ellipsgebouw - A - 0.06 Auditorium. Schrijf je hier in.

Deadline: 
vrijdag, 16 maart, 2018
Programma: 
AMIF
Prioriteit: 
AMIF
Contactpersonen: 

Lisa Van Hecke

Lisa Van Hecke
T:
0497 912 794

Delphine Ampe

Delphine Ampe
T:
0473 58 27 56
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (493.73 kB)application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Inhoudelijke vragen projectvoorstel (192.74 kB)