Werkbaar werk

Werkbaar werk is van belang voor zowel werknemers, ondernemers als de organisaties. Wie werkbaar werk heeft, heeft meer plezier in het werk, leert meer, blijft langer werken en is minder vaak ziek.

De term verwijst naar werk waarbij er een balans of optimale afstemming is tussen de (fysieke, psychologische en sociale) eisen van het werk en de (fysieke, psychologische en sociale) capaciteiten van de werknemer. Het verwijst naar werk dat motiveert en leerkansen biedt. Het is werk zonder problematische werkstress en met een evenwichtige werk-privébalans. Het begrip werkbaar werk is bijzonder breed.

Een heleboel factoren bepalen of een job werkbaar is: job inhoud, werkverhoudingen, arbeidsvoorwaarden, werkomstandigheden, arbeidsorganisatie.

Enkele voorbeelden van belangrijke elementen die een impact hebben op de arbeidskwaliteit zijn leermogelijkheden, loopbaanmogelijkheden, ondersteuning van de leidinggevende, inhoudelijke aspecten van het werk zelf (zoals taakvariatie, autonomie…) en nog heel wat meer. 

Op de website werkbaarwerk.be vindt u alle informatie die nuttig kan zijn rond dit thema. 

Duurzaam telewerken

Werkbaar werk is één van de grootste kerntaken van ESF Vlaanderen. Veel van onze oproepen en werkzaamheden zijn nog relevanter geworden naar aanleiding van de coronacrisis. Telewerken is hiervan een blangrijk onderdeel daarom zet ESF Vlaanderen mee zijn schouders onder het akkoord ‘Alle hens aan dek’. De maatregelen en initiatieven in het akkoord focussen op drie topprioriteiten, nl. een opleiding- en loopbaanoffensief, Vlaanderen digitaal transformeren en iedereen (duurzaam) aan het werk.

Uit onderzoek blijkt dat regelmatig thuiswerken een positieve invloed heeft op de werkbaarheid van uw job. In kader van het "Alle hens aan dek"-relanceplan, zetten wij daarom extra in op duurzaam telewerken. 

Met deze specifieke maatregelen kunnen we uw organisatie ondersteunen in uw telewerkbeleid. 

Raadpleeg de website van de sociale partners, werkbaarwerk.be/telewerken, voor alle verdere informatie rond telewerken. U kan ook de federale inititatieven rond telewerken bekijken op de website van BeSwic.

Wat doet ESF Vlaanderen hierrond?

Naast het activeren en het dichter bij de arbeidsmarkt brengen van werkzoekenden, stelt ESF ook oproepen open voor organisaties om ervoor te zorgen dat hun werknemers langer en met meer goesting aan de slag kunnen blijven. ESF probeert hiermee op een preventieve manier in te spelen op de lage werkzaamheidsgraad onder 50-plussers en zet daarom in op werkbare jobs doorheen de hele loopbaan.

Momenteel lopen er verschillende oproepen die te maken hebben met werkbaar werk. Voor meer informatie rond een bepaalde oproep klikt u op een tegel naar keuze die u naar de desbetreffende webpagina leidt.