ESF-oproep 404: WIJ3

Op 1 mei 2017 lanceerde ESF Vlaanderen de derde editie van de oproep “Werkinleving voor Jongeren": WIJ3.

Verspreid over heel Vlaanderen bestrijden 14 partnerschappen de jeugdwerkloosheid door begeleidingen op maat aan te bieden aan jongeren tussen 18 en 25 jaar waarvan velen het secundair onderwijs zonder diploma hebben verlaten. De projecten worden voor 40% of een bedrag van 4,8 miljoen euro gefinancierd door ESF (40% of 4,8 miljoen euro) en voor 60% of een bedrag van 7,2 miljoen euro door middelen van het Vlaamse cofinancieringsfonds. Tussen 1 oktober 2017 en 30 juni 2021 zullen meer dan 3.500 jongeren die zich gaan inschrijven bij VDAB én een grote begeleidingsnood hebben, terechtkomen in de WIJ3-projecten.

 

In die ESF-projecten krijgen ze gedurende 18 maanden een intensieve begeleiding in hun zoektocht naar een opleiding of een job. De eerste focus is de arbeidsdeelname verhogen door het aanbieden van oriëntaties, workshops rond sollicitatievaardigheden, bedrijfsbezoeken, stages en werkplekleren. Maar de organisaties ondersteunen de jongeren ook met hulpvragen op andere levensdomeinen zoals vragen rond financiën, huisvesting, netwerk, kinderopvang, enzovoort.

Opvallend is dat ook sport een centrale plaats inneemt in de projecten. De 14 projecten bieden een ruim scala aan sporten aan zoals duiken, dansen, boksen, circus, voetbal, en andere. De keuze om sport te gebruiken in de jongerenprojecten, is gebaseerd op onderzoek van de VUB. Sport wordt gezien als een instrument om de employability van de jongeren te verhogen. Sport is immers veel meer dan bewegen alleen. Het maken van afspraken, het naleven van regels, op tijd komen, het leren omgaan met structuur, het nemen van verantwoordelijkheid, veerkracht hebben om te kunnen omgaan met winnen en verliezen of het kunnen functioneren in een team, zijn slechts enkele voorbeelden van competenties die je leert door te sporten. De VUB formuleert zowel theoretische kaders als concrete toepassingen waarmee de projectorganisaties aan de slag kunnen. Bij de uitvoering van sport krijgen de projectorganisaties ondersteuning van toegankelijke sportactoren zoals Buurtsport en krijgen ze projectadvies van de medewerkers van Sport Vlaanderen.

De resultaten zijn breed. Tijdens de projecten krijgen de jongeren meer zicht op hun mogelijkheden, meer zelfvertrouwen, een sterker CV met eerste stages en werkervaringen en oplossingen voor welzijnsvragen. Na deelname stroomt meer dan de helft van de jongeren uit naar tewerkstelling, volgt een deel van de jongeren een beroepskwalificerende opleiding, behaalt een deel van de jongeren alsnog een diploma secundair onderwijs of krijgen ze een passende vervolgbegeleiding aangeboden.

 

Toelichting van enkele partnershappen: 

City Coach, El Circo D’ell Fuego, Arktos en de Antwerp Boxing Academy 

Het Antwerps partnerschap biedt onder andere een City Coach Traject Buurtsport aan waarbij jongeren als vrijwilliger aan de slag kunnen gaan bij Buurtsportactiviteiten. Jongeren kunnen ook terecht bij de workshops van Ell Circo D’ell Fuego waarin intrinsieke motivatie, talentontwikkeling, creativiteit en samenwerking centraal staan. Bij partner Arktos kunnen jongeren terecht voor een trainingsatelier rond weerbaarheid waarbij jongeren via fysieke oefeningen zowel mentale als sociale vaardigheden ontwikkelen. De jongeren leren op een begripvolle, assertieve en respectvolle manier omgaan met zichzelf, elkaar en conflictsituaties. In de Antwerp Boxing Academy leren de jongeren onder andere stiptheid en discipline aan en versterken ze hun veerkracht. 

SBS en City Pirates 

SBS biedt samen met partner City Pirates jongeren een stage aan waarbij sport als middel wordt ingezet om te werken aan arbeidsgerichte competenties en attitudes. Gedurende één maand krijgen jongeren in groep een aanbod van recreatief voetbal (basistraining, senseball, oefenwedstrijden), workshops urban music/rap/hiphop en dansworkshops. 

RiseSmart en Club Brugge

RiseSmart biedt jongeren een dag als topsporter aan bij Club-Brugge waar de jongeren onder meer voedingsadvies, training en een rondleiding doorheen het stadion krijgen. RiseSmart organiseert samen met Kijkuit ook outdoor activiteiten zoals highland games, muurklimmen en indianenkano.

BLM en professionele sportcoaches

BLM ontwikkelde samen met professionele sportcoaches een sterk geïntegreerd en gedifferentieerd sportaanbod en biedt jongeren vier verschillende sporten aan: diepzeeduiken, volleybal, dans en geo-caching.

 

De overige projecten kan u terugvinden op onze projectenkaart

Contactpersonen: 

perceel contactpersoon e-mail
Antwerpen Frouwe Declercq Frouwe.Declercq@emino.be
Streekbeleid voor de regio rand rond Antwerpen Els Verstraeten Els@skillbuilders.be
Streekplatform Kempen Els Verstraeten bieb@webwerkt.be
Versterkt Streekbeleid Rivierenland Bie Bijnens bieb@webwerkt.be
Taskforce Spitsregio Leuven An Louwies an.louwies@blmgenk.be
Themawerkgroep Werk & Economie – Halle Vilvoorde

Eva Goedseels

eva.goedseels@vokans.be
RESOC Noord-West-Vlaanderen Veerle Dehouck veerle.dehouck@risesmart-employability.be
Samenwerkingsverband Versterkt Socio-economisch Streekbeleid Midwest Justien Jonckheere J.Jonckheere@mentorvzw.be
Projectvoorstel Zuid West-Vlaanderen - Versterkt Streekbeleid Justien Jonckheere J.Jonckheere@mentorvzw.be
Samenwerkingsverband Streekbeleid regio Westhoek Eline Descamps eline.descamps@ieper.be
Versterkt Streekbeleid 'Regionetwerk Gent Els Verstraeten Els@skillbuilders.be
Naar een versterkt streekbeleid in de regio Waas & Dender Els Verstraeten Els@skillbuilders.be
Samenwerkingsverband Streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen Justien Jonckheere J.Jonckheere@mentorvzw.be
LIRES - Limburg An Louwies an.louwies@blmgenk.be

 

Contactpersoon: 

Anneleen Dewitte

Anneleen Dewitte
T:
0474 36 17 60

Bijlagen: