Jongeren en werk

Europa

Een van de prioriteiten van de EU is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen.  De lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het werkgelegenheidsbeleid waardoor de rol van de EU beperkt is tot het coördineren en financieel ondersteunen van diverse projecten. Doelstelling van het Europees beleid is om tegen 2020 75 procent van alle personen tussen 20 en 64 jaar aan het werk te krijgen.

Vooral jongeren onder de 25  jaar hebben het moeilijk om een job te vinden. In 2014 was de jeugdwerkloosheid ongeveer twee keer zo hoog als de werkloosheid van de gehele beroepsbevolking. Het wordt daarom als een aparte problematiek behandeld. Om te voorkomen dat er een “verloren generatie” ontstaat zijn extra middelen uitgetrokken om de jeugdwerkloosheid in Europa te bestrijden.

Vlaanderen

In Vlaanderen houden de jongeren relatief goed stand op de arbeidsmarkt. Met een jeugdwerkloosheidsgraad van 12,8% tegenover 19,8% in België en 22,9% in de EU-27 is de toestand niet zo dramatisch als in een aantal andere Europese landen. Specifieke uitdagingen voor Vlaanderen zijn de werkloosheid van laaggeschoolde jongeren en de werkloosheid van jongeren die noch aan het werk, noch in opleiding zijn (de NEET-jongeren).

Hoe wil ESF Vlaanderen hieraan meewerken?

Om de specifieke uitdagingen voor Vlaanderen aan te pakken, lanceerde ESF Vlaanderen in 2015 de volgende oproepen:

  • een vervolgoproep van de “Werkinleving voor Jongeren” (WIJ!) (oproep 312)
  • in samenwerking met Actiris en VDAB Brussel, de oproep “YEI NL: De begeleiding van Brusselse NEET-jongeren naar werk, stage of opleiding” (oproep 304).

In deze oproepen bieden promotoren geïntegreerde trajecten aan voor jongeren tussen 18 en 25 (voor het YEI 30) jaar oud. De jongeren krijgen een oriëntering gevolgd door een begeleiding op maat richting werk, stage of opleiding. Bij de WIJ! wordt het merendeel van de jongeren toegeleid vanuit VDAB en een klein deel van de jongeren wordt toegeleid vanuit het eigen netwerk van de promotor. Bij het YEI gaan de promotoren zelf actief op zoek naar jongeren door vindplaatsgericht of outreachend te werken.

ESF Vlaanderen neemt ook deel aan een Europees thematisch netwerk rond Jeugd waarin Vlaanderen en andere regio’s of lidstaten kennis uitwisselen en samen werken aan een transnationale oproep. In 2016 start ESF Vlaanderen ook een Vlaamse netwerk rond jeugd op.

Contactpersoon: 

Anneleen Dewitte

Anneleen Dewitte
T:
0474 36 17 60