ESF-Ambassadeurs 2014

'Weer-werk' van het Jessa Ziekenhuis
'Missing link' van vzw Arktos
'Cooperatieve doorstroom' van De Winning

Het Jessa Ziekenhuis ontwikkelde een handboek voor arbeidsre-integratie en een methodiek voor de snelle, vroegtijdige en geïntegreerde professionele revalidatie van patiënten met (blijvende) beperkingen of participatieproblemen na een ziekte, aandoening of (arbeids)ongeval.

Contactgegevens: Luc Claes, luc.claes@jessazh.be.
Meer informatie over het bijhorende ESF-project Weer-werk vind je hier.

Arktos vzw, het HIVA-KU Leuven en Wonen en Werken vzw ontwikkelden, een methodiek(boek) voor wie aan de slag wil met moeilijk bereikbare jongeren en hen wil begeleiden richting werk of zinvolle tijdsbesteding met aandacht voor andere levensdomeinen. Het methodiekboek komt uit bij uitgeverij Acco op 21 februari 2014.

Contactgegevens: Ellen Goovaerts, egoovaerts@arktos.be
Meer informatie over het bijhorende ESF-project Missing link vind je hier.

Met het product 'Cooperatieve doorstroom' wenst De Winning te onderzoeken welke mogelijkheden het coöperatief ondernemen kan bieden voor de toekomst. De Winning is een clusternaam van 4 vzw’s met als gemeenschappelijke missie de professionele integratie van mensen uit de kansengroepen die moeilijk aansluiting vinden met de arbeidsmarkt. De 4 vzw’s organiseren dit door een ganse range van onderling gerelateerde opleidings- en tewerkstellingsinitiatieven. Mensen coachen en begeleiden om hun talenten en ambities om te zetten in kansen is het doel.

Contactgegevens: Filip Vanlommel, filip.vanlommel@dewinning.be
Meer informatie over het bijhorende ESF-project Cooperatieve doorstroom vind je hier.