Duurzaam telewerken

Werkbaar werk is één van de grootste kerntaken van ESF Vlaanderen. Veel van onze oproepen en werkzaamheden zijn nog relevanter geworden naar aanleiding van de coronacrisis. Telewerken is hiervan een blangrijk onderdeel daarom zet ESF Vlaanderen mee zijn schouders onder een ambitieus akkoord ‘Alle hens aan dek’.  De maatregelen en initiatieven in het akkoord focussen op drie topprioriteiten, nl. een opleiding- en loopbaanoffensief, Vlaanderen digitaal transformeren en iedereen (duurzaam) aan het werk.

Uit onderzoek blijkt dat regelmatig thuiswerken een positieve invloed heeft op de werkbaarheid van uw job. In kader van het "Alle hens aan dek"-relanceplan, zetten wij daarom extra in op duurzaam telewerken.

Raadpleeg de website werkbaarwerk.be/telewerken voor alle informatie rond telewerken.

Hieronder vindt u de maatregelen waarmee we uw organisatie kunnen ondersteunen in uw telewerkbeleid.