Ankie

Doelgroep: Leerlingen & studenten, leerkrachten, directies & universiteiten

Ankie wil meisjes in de basisschool bewustmaken van hun talenten binnen het domein ‘Techniek en technologie’. Vermits de studiekeuze al op jonge leeftijd beïnvloed wordt, wil Ankie bestaande vooroordelen in verband met vrouwen en techniek al in het basisonderwijs wegwerken. Op die manier hoopt dit project ervoor te zorgen dat meer meisjes in het secundair en hoger onderwijs bewust voor wiskunde, wetenschappen en vooral techniek kiezen.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Ankie wil meisjes in de basisschool bewustmaken van hun talenten binnen het domein ‘Techniek en technologie’. Vermits de studiekeuze al op jonge leeftijd beïnvloed wordt, wil Ankie bestaande vooroordelen in verband met vrouwen en techniek al in het basisonderwijs wegwerken. Op die manier hoopt dit project ervoor te zorgen dat meer meisjes in het secundair en hoger onderwijs bewust voor wiskunde, wetenschappen en vooral techniek kiezen.

Door leerlingen te begeleiden bij het ontdekken van hun persoonlijkheid en door hen de complete waaier van mogelijkheden aan te bieden, wil Ankie ze één voor één voorbereiden op een doordachte studiekeuze, los van bestaande sociaal-culturele vooroordelen.

Werkwijze

Onbekend is vaak ook onbemind. Vandaar dat Ankie het aanbod aan techniek en technologie, dat in het basisonderwijs vaak beperkt is, wil vergroten.

Een eerste stap daartoe is het vergroten van de affiniteit met en kennis over het thema bij (toekomstige) leerkrachten. Vervolgens brengen de leerkrachten de verworven kennis aan op het niveau van hun leerlingen, zodat ook zij vertrouwd raken met de thema’s gender en techniek.

Product(en)

Uit een samenwerking met de Hogeschool Gent vloeide een leidraad voor het basisonderwijs voort. Daarin zijn zowel theoretische, pedagogische principes als praktisch bruikbare voorstellen opgenomen.

Aan de hand van deze leidraad kunnen (toekomstige) leerkrachten, terwijl ze hun leerlingen vertrouwd maken met de thema’s techniek en technologie, werken rond genderbewust denken en handelen en het verwerven van keuzevaardigheden.

Daarnaast werd een draaiboek voor lerarenopleidingen ontwikkeld. Daarin zijn allerlei tips en voorstellen voor de implementatie in het eigen curriculum verwerkt.

Instrumenten

  • Theoretische leidraad, draaiboek & praktische handleiding
  • Verhaal: "Een dag op stap met Marion"
  • Praktische leidraad - Suggesties - Ankie in de basisschool. Thema: Een jaar vol beroepen.
  • Praktische leidraad - Suggesties - Ankie in de basisschool. Thema: Talententocht
  • Praktische leidraad - Suggesties - Ankie in de basisschool. Thema: Doe-het-zelf
  • Praktische leidraad - Suggesties - Ankie in de basisschool. Thema: Kunnen jongens dansen en meisjes boksen?

Omschrijving uitvoerders

De Dienst Beroepsopleiding (DBO) van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming houdt zich bezig met beroepsopleiding in de breedst mogelijke context.

Het Departement Lerarenopleiding van de HOGent  wil toekomstige leerkrachten een complete vorming meegeven, die ook minder gewaardeerde thema’s omhelst. Daarom hebben ze de thema’s van dit project ingebouwd in hun curriculum.

Website

http://www.ond.vlaanderen.be/dbo/projecten/ankie/index.html

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: