ESF investeert in jouw toekomst

Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen.
Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Laatste nieuws

ESF lanceert overheidsopdracht: Lerend Netwerk ‘Arbeidsmarktkrapte’

Deze opdracht voorziet in het opzetten van een faciliterend ondersteuningsaanbod voor de toekomstige promotoren binnen de ESF-oproepen 455 & 457, alsook andere relevante actoren en stakeholders in het betrokken werkveld van diverse activerende dienstverleningen. Dit in de vorm van één overkoepelend en actief Lerend Netwerk dat zal focussen op de thematische pijlers:

1) Vindplaatsgericht & outreachend werken naar inactieve arbeidsreserves;
2) Duurzame matching & toeleiding van deze arbeidsreserves naar de vraagzijde van de arbeidsmarkt.

Alle informatie over deze overheidsopdracht is terug te vinden op onze oproepenpagina.