ESF investeert in jouw toekomst

Het ESF investeert samen met Vlaanderen en Europa in arbeidskansen en kwaliteitsvolle loopbanen.
Vernieuwende projecten worden opgezet om maatschappelijke uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Laatste nieuws

Nieuwe oproep: Opleidingen 21ste-eeuwse vaardigheden in ondernemingen

Om het levenslang leren binnen organisaties aan te moedigen, lanceert ESF-Vlaanderen een oproep rond opleidingen voor 21ste-eeuwse vaardigheden voor kort- en middengeschoolden (hoogeschoolde vijftigplussers vormen hierop een uitzondering). Het gaat over opleidingen inzake digitale geletterdheid, communiceren, creatief denken en handelen, kritisch denken en probleemoplossend denken en handelen, maar even goed samenwerken, sociale en culturele vaardigheden en zelfregulering.

Alle informatie kan u lezen in de oproepfiche op onze website: https://www.esf-vlaanderen.be/nl/oproepen/opleidingen-21ste-eeuwse-vaard...

Events