WE MentorCoach (Women Entrepreneurs MentorCoaching)

Doelgroep

Finale doelgroep zijn vrouwelijke ondernemers; intermediaire doelgroep zijn organisaties die een mentorprogramma willen aanbieden aan vrouwelijke ondernemers

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het project wil tegemoetkomen aan de behoeften aan ondersteuning, begeleiding, informatie, netwerking en vorming van vrouwelijke ondernemers. Het project wil op die manier hun professionalisering bevorderen en bijdragen aan een duurzame verbetering van hun positie en aan het verhogen van de groei en het succes van hun onderneming. Het project richt zich niet op prestarters en starters, maar wel op vrouwelijke ondernemers die reeds actief zijn en in een cruciale fase van hun ondernemerschap gekomen zijn.
Uit onderzoek blijkt dat vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in de traditionele netwerken voor
ondernemers; wat vaak aangehaald wordt als verklaring voor hun geringere succes. De oprichting
van initiatieven specifiek gericht op vrouwen zijn hier een antwoord op. Het project richt zich in
eerste instantie op vrouwen die open staan voor projecten waarbij de deelnemers enkel uit vrouwen
bestaan. Daarbij wil het project de groeikansen van vrouwelijke zelfstandigen bevorderen door
gevestigde vrouwelijke ondernemers in te schakelen als mentor/coach en een netwerk aan te bieden
van vrouwelijke ondernemers die met gelijkaardige problemen worstelen. Op die manier kan er
maximaal ingespeeld worden op de problemen die vrouwen ondervinden in de uitbouw van hun zelfstandige zaak

Werkwijze

Tijdens de testfase van het project werd de mentoropleiding getest en beoordeeld door 15 vrouwelijke
mentoren (vrijwilligers). Vervolgens werden 11 van deze mentoren gedurende 3 maanden ingezet om
andere vrouwelijke ondernemers, de mentees, te ondersteunen. Tijdens de periode van drie maanden
werd 1-on-1 ervaringsuitwisseling afgewisseld met groepsmomenten waarbij alle mentoren en mentees aanwezig waren. Twee van deze groepsmomenten, het kick-off event en het closing event, gebeurden in real life; de anderen sessies en opleidingen vonden plaats online. Er was ook een controlegroep van vrouwelijke ondernemers die niet participeerden aan het project.

Product(en)

Handleiding met praktische tips, concrete tools en nuttige adviezen
om een mentorprogramma te concipiƫren, voor te bereiden en met succes uit te rollen (selectie mentoren/mentees, matchingscriteria, groeimeting, procesflow en planning)

Online mentorprogramma (www.we-mentorcoach.eu) dat uit vier delen bestaat die een stappenplan vormen om als organisatie aan de slag te gaan met de MentorCoach toolbox: de voorbereiding van het mentorprogramma, de eerste fase met de opleiding van de mentoren, de tweede fase met het eigenlijke mentoringtraject en tenslotte de afronding van het mentorprogramma. De instrumenten op deze website zijn toegankelijk na aanvragen van een login.

Omschrijving uitvoerders

Universiteit Hasselt
Patrizia Zanoni

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33