Venus

Doelgroep: Leerlingen & studenten, leerkrachten, directies & universiteiten, trajectbegeleiders & opleidingsverstrekkers.

Het Venusproject focust op de problematiek van jongens in het secundair onderwijs. Aan de hand van onderzoeksresultaten wordt bekeken op welke manier hun slaagkansen verhoogd kunnen worden.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Het Venusproject focust op de problematiek van jongens in het secundair onderwijs. Aan de hand van onderzoeksresultaten wordt bekeken op welke manier hun slaagkansen verhoogd kunnen worden.

Werkwijze

Venus wil binnen het onderwijs inspelen op verschillen én gelijkenissen tussen leerlingen. Dit project staart zich niet blind op een ‘gelijke behandeling’ van jongens en meisjes, maar wil beide groepen de beste kansen bieden.

Product(en)

Een handleiding met achtergrondinformatie over de problematiek van jongens, over leerstijlen en over identiteitsontwikkeling, aangevuld met een praktisch deel, waarin aansluitende actieve werkvormen en concrete informatie over de klasimplementatie worden meegegeven.

Een leerstijlentest, gebaseerd op de leerstijlen van Kolb, die jongeren via een aantal vragen laat nadenken over hoe ze leren.

Een onderwijsstijlentest voor leraren, die hen wil laten nadenken over hoe ze meestal lesgeven.

Een god(inn)test, die jongeren inzicht kunnen verschaffen in welke krachten
hun gedrag, identiteitsvorming en keuzes sturen.

Alle tests kunnen online afgelegd worden.

Omschrijving uitvoerders

De Dienst Beroepsopleiding van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming houdt zich bezig met beroepsopleidingen in de breedst mogelijke zin.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: