Productvalidering

Het ESF-Agentschap Vlaanderen valideert producten die voortkomen uit een project. Dat betekent dat het Agentschap nagaat of het product voldoet aan bepaalde  vooropgestelde criteria. Voor producten, uitgewerkt in de prioriteit innovatie en transnationaliteit, is validering verplicht. In andere prioriteiten is validering enkel verplicht als het uitdrukkelijk in de oproep vermeld staat. Maar ook producten waarbij de validering niet vereist is, kunnen worden gestaafd. Gevalideerde producten krijgen een label van validering.

Intern of extern

De validering wordt steeds uitgevoerd door het ESF-Agentschap Vlaanderen, maar een promotor kan zich tussentijds ook intern voorbereiden. De interne validering gebeurt door de personen die bij de ontwikkeling van het product betrokken zijn. Binnen een organisatie kunnen dat collega’s zijn van de promotor die werkzaam zijn in een andere afdeling of regio. Binnen het projectpartnerschap kunnen dat partners zijn die niet betrokken zijn bij de ontwikkeling van het product. Indien men dit wenst kan men de hulp van het ESF-Agentschap Vlaanderen inroepen om deze interne validering voor te bereiden.

De externe validering gebeurt door peers/ collegapromotoren en experts en deze eindvalidering wordt altijd georganiseerd door het ESF-Agentschap Vlaanderen.

Valideringssessie

Een validering omvat altijd 2 delen:

  • Een validering met peers (mensen die in de praktijk met hetzelfde thema bezig zijn)
  • Een validering met experts

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om het product te laten valideren door de finale doelgroep. Dat zijn die personen die voordeel zullen halen uit het product.

Valideringsstramien

De validering door de peers en externen gebeurt steeds volgens hetzelfde stramien. Voor de finale doelgroep wordt een andere methodiek uitgewerkt.

Criteria

Experts en peers kunnen het product scoren op maximaal 10 criteria. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte criteria en optionele. De criteria die zullen worden gebruikt, worden steeds in de oproep vermeld.

Score

Experts en peers kunnen het product scoren op maximaal 10 criteria. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen verplichte criteria en optionele. De criteria die zullen worden gebruikt, worden steeds in de oproep vermeld.