Prise

Doelgroep: Vrouwelijke ondernemers

Prise tracht via sensibiliseringsacties de beeldvorming omtrent vrouwelijk ondernemerschap te verbeteren waardoor finaal een vrouwvriendelijke ondernemerscultuur tot stand wordt gebracht. Additioneel hiermee wordt kennis over vrouwelijk ondernemerschap ontwikkeld.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Op macroniveau beoogt Prise het vrouwelijk ondernemerschap in het arrondissement Mechelen kwalitatief en kwantitatief te verhogen. Het project fungeert hierbij als een pilotcase voor andere Kamers van Koophandel in Vlaanderen.

Via sensibiliseringsacties wordt de beeldvorming omtrent vrouwelijk ondernemerschap verbeterd waardoor finaal een vrouwvriendelijke ondernemerscultuur tot stand wordt gebracht. Additioneel hiermee wordt kennis over vrouwelijk ondernemerschap ontwikkeld.

Op microniveau wil Prise een brede waaier van ondersteunende dienstverlening ontwikkelen, gebaseerd op een behoeftedetectie. Deze detectie wordt verricht binnen het netwerk van de Kamer van Koophandel, via overleg met reeds bestaande organisaties voor vrouwelijke ondernemers en via wetenschappelijke instellingen (bv. Centrum voor Vrouwenstudies – Universiteit Antwerpen).

Werkwijze

Via allerlei netwerken werd het vrouwelijk ondernemen gepromoot. Er werden bijvoorbeeld een aantal focusgroepen georganiseerd. Ook werd er een award uitgereikt voor de vrouwvriendelijke onderneming.

Product(en)

Witboek

Omschrijving uitvoerders

Voka - Kamer van Koophandel, arrondissement Mechelen

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33