OrienTO

Doelgroep: Leerlinegn & studenten

OriënTO is een didactisch pakket, waarmee technologieleraren leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs kunnen stimuleren een gendergevoelige studiekeuze te maken.

Aan de hand van concrete leerervaringen ontdekken leerlingen hun interesses en talenten. Zelfconceptverheldering, horizonverruiming en stereotiepe socialiseringsprocessen komen hierbij aan bod.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

OriënTO is een didactisch pakket, waarmee technologieleraren leerlingen van de eerste graad secundair onderwijs kunnen stimuleren een gendergevoelige studiekeuze te maken.

Aan de hand van concrete leerervaringen ontdekken leerlingen hun interesses en talenten. Zelfconceptverheldering, horizonverruiming en stereotiepe socialiseringsprocessen komen hierbij aan bod.

Werkwijze

Het project speelde in op het geconstateerde gebrek aan materiaal van leerkrachten om in te spelen op de eindtermen rond beroepskeuze. De producten zijn ontwikkeld als concrete werkinstrumenten voor leerkrachten in de eerste graad van het secundair onderwijs. Om deze instrumenten te maken is er nauw samengewerkt met leerkrachten.

Producten

 • Interactieve cd-rom
 • Handleiding
 • Strip

Toekomstparcours:

 • talentenposter klas
 • talentenkaart leerling

Teksten:

 • Arbeid en arbeidsethiek
 • Schema competenties
 • Socialiseren: opvoeden tot lidmaatschap aan onze samenleving
 • Technologische Opvoeding en Genderwijzer worden
 • Technologische Opvoeding in een leerkrachtige leeromgeving
 • Checklist gender

Posters:

 • Poster klas
 • Poster leerling

Alle hoger genoemde producten kunnen ook op papier geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF.

Omschrijving uitvoerders

OriënTO werd gerealiseerd door de vakgroep technologische opvoeding binnen de opleiding bachelor in het secundair onderwijs van de Arteveldehogeschool.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: