Oproepen

Oproep
387

Anders Organiseren

Wat?

Met projecten binnen deze oproep willen wij de werkbaarheid van jobs van werknemers verbeteren door aanpassingen aan de organisatiestructuur van een onderneming te stimuleren.

Wie?

Wij richten ons met deze projecten op alle organisaties met rechtspersoonlijkheid, die reeds stappen gezet hebben inzake werving en selectie, onthaal, competentie- en loopbaanbeleid. Deze organisaties moeten tevens reeds een missie en visie uitgewerkt hebben.
Concreet betreft het in deze oproep alle ondernemingen en organisaties op de Vlaamse arbeidsmarkt, zowel uit de profit als de non-profit, zowel uit het Normaal Economisch Circuit als uit de sociale economie.
In deze oproep kunnen enkel organisaties die gevestigd zijn in het Vlaams Gewest een project indienen. Organisaties die gevestigd zijn in het Brussels Gewest, zijn dus uitgesloten van deelname.

Organisaties met minder dan 20 werknemers kunnen geen project indienen in deze oproep.
Promotoren die nog een lopend project hebben binnen de oproepen Anders organiseren en Geïntegreerd strategisch loopbaanbeleid kunnen niet indienen op deze oproep. Het is eveneens niet mogelijk om gelijktijdig een project in te dienen binnen de oproep Duurzaam loopbaanbeleid.
Cumul met de KMO portefeuille is niet toegestaan. Acties die reeds gefinancierd worden met middelen uit de KMO portefeuille kunnen niet opgenomen worden in het project.

Acties?

In deze oproep werken projecten aan het aanpassen van hun organisatiestructuur door het uitvoeren van een procesanalyse, het opmaken van een herontwerp, het doorvoeren van de organisatiekanteling in zowel de productiestructuur als de besturingsstructuur en het uitwerken van een systeem ter ondersteuning van de eerstelijnsleidinggevenden in deze nieuwe situatie. In een laatste fase van het project kan indien gewenst ook ingezet worden op het bepalen van de fijnstructuur met het teamontwerp Hoofddoelstelling van de projecten binnen deze oproep is evenwel het herorganiseren van de grofstructuur, eerder dan het vastleggen van de fijnstructuur. Jobtechnische opleidingen en opleidingen inzake leiderschap zijn niet mogelijk binnen deze oproep.

Hoeveel?

Het oproepbudget voor de oproep ‘Anders organiseren’ bestaat uit 4.000.000 EUR ESF-financiering en 6.000.000 EUR Vlaamse cofinanciering.
Er is een maximale subsidie voorzien van 80.000 euro per project met volgende verdeling:
• Maximaal 32.000 euro ESF (40%)
• Maximaal 48.000 euro VCF (60%)

De promotor moet een minimale private cofinanciering voorzien van 30% voor een KMO en 50% voor een grote onderneming.

! Opgelet voor Limburgse zorgorganisaties: Organisaties gevestigd in Limburg met activiteiten erkend bij het RIZIV, het Agentschap Zorg en Gezondheid, het VAPH, Kind en Gezin of het Agentschap Jongerenwelzijn kunnen in deze oproepen enkel aanspraak maken op SALK-middelen. Concreet betekent dit dat deze organisaties uitgesloten zijn van VCF financiering. Zij kunnen tot maximaal 64.000 euro ESF middelen ontvangen. In elk geval is een publieke/private financiering van minimaal 50% van de totale subsidiabele kost vereist, ongeacht of zij de kenmerken van KMO of GO hebben.

Hoe?

De promotor dient een projectvoorstel in via de online ESF-applicatie. Een projectvoorstel opmaken bestaat uit het beantwoorden van inhoudelijke vragen, het uitwerken van een plan van aanpak en het opmaken van een begroting.

Wanneer?

De oproep wordt opengesteld op 1 januari 2017 en staat open tot en met 31 maart 2017 middernacht. In 2017 wordt de oproep nog 2 maal herhaald. Projectvoorstellen kunnen jaar ingediend worden in volgende indieningsrondes:
• Vanaf 1 januari 2017 met als uiterste indieningsdatum 31 maart 2017
• Vanaf 1 april 2017 met als uiterste indieningsdatum 30 juni 2017
• Vanaf 1 oktober 2017 met als uiterste indieningsdatum 22 december 2017

De beslissing wordt respectievelijk gecommuniceerd vóór eind juni 2017, vóór eind september 2017 en vóór eind maart 2018.
De goedgekeurde projecten kunnen van start gaan op respectievelijk 1 juli 2017, 1 oktober 2017 en 1 april 2018.
Er worden twee infosessies voorzien samen met de oproep ‘Duurzaam loopbaanbeleid’:

01/02/2017 van 9u00 tot 13u: schrijf je hier in
Locatie: VAC GENT
Koningin Maria Hendrikaplein 70 - 9000 Gent
(Het Virginie Lovelinggebouw ligt vlak bij het NMBS-station ‘Gent-Sint-Pieters’. Wandel het station uit langs de hoofdingang. Het gebouw ligt onmiddellijk links, boven de bus- en tramhaltes).

10/02/2017 van 13u tot 16u00: schrijf je hier in
Locatie: VAC Leuven
Diestsepoort 6 - 3000 Leuven
(Het Dirk Boutsgebouw ligt naast het NMBS-station van Leuven, rechts van de hoofdingang en     het busstation).

Looptijd?

De projecten in deze oproep hebben een looptijd van 18 maanden, waarbij geen verlenging mogelijk is. Vervolgprojecten binnen deze oproep zijn ook niet mogelijk.

Deadline: 
vrijdag, 31 maart, 2017
Programma: 
ESF 2014-2020
Prioriteit: 
ESF - Mensgericht ondernemen
Contactpersonen: 
Wouter Verdonck
T:
02/552 83 43
Eline Vermeersch
T:
02/552 83 44
Bijlagen infosessie: 
PDF Infosessie (4.22 MB)
Bijlagen: 
PDF Oproepfiche (431.26 kB)PDF Handleiding (69.08 kB)PDF Addendum (41.09 kB)