Op de rails naar diversiteit

Doelgroep: Werkende vrouwen & mannen, allochtone vrouwen

Op de rails naar diversiteit wil in organisaties de diversiteitsaanpak, die het management wenst, ondersteunen en er mee voor zorgen dat gendergelijkheid gegarandeerd wordt. Dit project garandeert maatwerk dat rekening houdt met alle bedrijfsvariabelen (bedrijfsdoelen, visie, strategie, leiderschap, systemen, cultuur, personeel, structuur, …) die diversiteit kunnen bevorderen of juist afremmen.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Een goed uitgebouwd en gedragen diversiteitsbeleid vraagt om afstemming tussen verschillende organisatieaspecten: het management, het personeelsbeleid, de inhoudelijke invulling van taken en de dagelijkse gang van zaken. Om aandacht voor diversiteit te verankeren, is een veranderingsproces op verschillende niveaus nodig.

Via een personeelsbeleid dat waardering van verschillen als uitgangspunt neemt, wil dit project groepen die geconfronteerd worden met stereotypen, vooroordelen, discriminatie kansen aanbieden. Om op die manier te komen tot een verhoogde arbeidsparticipatie en op termijn een evenredige arbeidsdeelname.

Op de rails naar diversiteit wil in organisaties de diversiteitsaanpak, die het management wenst, ondersteunen en er mee voor zorgen dat gendergelijkheid gegarandeerd wordt. Dit project garandeert maatwerk dat rekening houdt met alle bedrijfsvariabelen (bedrijfsdoelen, visie, strategie, leiderschap, systemen, cultuur, personeel, structuur, …) die diversiteit kunnen bevorderen of juist afremmen.

Werkwijze

Tijdens dit project werd een innovatief instrument ontwikkeld, onder andere om een draagvlak bij het management en op de werkvloer te creëren. Dat instrument is gebaseerd op het 7S-model van McKinsey en geflankeerd door een handleiding, die het gender- en diversiteitsaspect koppelt aan de kernelementen van de organisatie.

Het 7S-instrument werd na zijn ontwikkeling verder uitgetest in andere organisaties en gedissemineerd naar andere bedrijven en partners.

Product(en)

 • 'Op de rails naar diversiteit. Diversiteit integreren in de organisatie aan de hand van het 7S-model. Doe-het-zelfinstrument' door H. Martens, M. De Keukelaere, J. Manshoven
 • 'Op de rails naar diversiteit in Sodexho. Diversiteit integreren in de organisatie aan de hand van het 7S-model' door H. Martens, M. De Keukelaere, G. Drieskens, K. Beyens
 • 'Op de rails naar diversiteit. Resultaten van de focusgroepen rond onthaal, samenwerking, combinatie werk-privé' door H. Martens, G. Holemans, K. Smet, e.a.
 • 'Op de rails naar diversiteit. De toegevoegde waarde van focusgroepen' door H. Martens, J. Manshoven, K. Smet, G. Holemans
 • 'Op de rails naar diversiteit. Het verkrijgen van een draagvlak voor diversiteitsmanagement' door H. Martens en J. Manshoven
 • 'Diversiteit, een kwestie van smaak. Diversiteit integreren in de Stad Hasselt aan de hand van het 7S-instrument' door H. Martens, M. De Keukelaere, G. Drieskens, e.a.
 • 'Integratie van het diversiteitsbeleid in het organisatiebeleid. Een praktijkstudie bij Center Parcs België en Randstad Group Belgium aan de hand van het 7S-diversiteitsinstrument.' door S. Eevers en K. Laenen
 • '7S-model van Waterman en Peters: toepassing bij De Lijn
 • Literatuurklapper ontwikkeld in het kader van het ESF-project 'Op de rails naar diversiteit' door H. Martens, J. Manshoven, K. Smet
 • 'Integrating Diversity Management into the Management of the Organisation: Multiple Case Study with the 7S-instrument', article in the International Journal of Diversity in Organisations, Communities & Nations door H. Martens en R. Dehaes
 • Het 7S-diversiteitsinstrument als hefboom om het diversiteitsmanagement te integreren in het organisatiemanagement door H. Martens en R. Dehaes

Alle producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van ESF-Vlaanderen.

Omschrijving uitvoerders

Universiteit Hasselt

Website

http://www.werkgoesting.uhasselt.be/diversiteitOpDeRails/default.asp

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: