Mobiele gendercel

Doelgroep: Trajectbegeleiders en opleidingsverstrekkers, werkende mannen & vrouwen, kinderopvangverstrekkers

De Mobiele Gendercel heeft www.genderwerkt.be ontwikkeld, opdat werkgevers, personeelsverantwoordelijken, sectorconsulenten en projectontwikkelaars inspiratie kunnen halen uit ervaringen van andere bedrijven. De website is toegankelijk voor en gericht op iedereen die wil werken rond gender en de combinatie werk-privé.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

De Mobiele Gendercel heeft www.genderwerkt.be ontwikkeld, opdat werkgevers, personeelsverantwoordelijken, sectorconsulenten en projectontwikkelaars inspiratie kunnen halen uit ervaringen van andere bedrijven. De website is toegankelijk voor en gericht op iedereen die wil werken rond gender en de combinatie werk-privé.

Als een werkne(e)m(st)er meer kansen krijgt om job en privéleven op elkaar af te stemmen, zal hij/zij zich meer betrokken voelen bij het bedrijf. Dat heeft op zijn beurt een positief effect op het ziekteverzuim, het verloop en de prestaties van de werkne(e)m(st)er. Hij/zij is gemotiveerder en zal zich daardoor sneller engageren in het voordeel van het bedrijf. Door als werkgever flexibel te zijn, krijg je van je werknemers flexibiliteit terug.

Als gendervriendelijk bedrijf creëer je ook een positief imago. Bovendien vergroot je je rekruteringsgebied, vermits vrouwen en mannen er dezelfde kansen krijgen.

De website www.genderwerkt.be is het eerste Vlaamse initiatief dat het genderthema van de werkvloer tilt en een praktische handleiding gratis beschikbaar stelt voor iedereen die aan een gendervriendelijk personeelsbeleid wil werken. Aan de hand van meer dan vijftig concrete voorbeelden van gender- en mensvriendelijk personeelsbeleid uit het bedrijfsleven wordt getoond hoe een bedrijf probleemsituaties kan oplossen. Er worden maatregelen voorgesteld die zowel voor de werknemers als voor de werkgever voordelig zijn.

Werkwijze

Alle maatregelen op de website zijn praktijkvoorbeelden uit het hedendaagse Vlaamse ondernemingslandschap. De Mobiele Gendercel contacteerde daarvoor in heel Vlaanderen bedrijven.

Van de deelnemende bedrijven maakte de Mobiele Gendercel via de 360°-feedbackmethode een procesanalyse van de maatregelen in het bedrijf. Men polste naar de mening en de visie van alle betrokken partijen. Zowel de werkgever/personeelsverantwoordelijke, de vakbonden als de werknemers werden gehoord. Om een totaalbeeld te kunnen vormen, werden ook de bedrijfsdocumenten onder de loep genomen.

Op de website worden de maatregelen niet gelinkt aan een bedrijf of sector. Mobiele Gendercel is ervan overtuigd dat iedere maatregel overal mogelijk is, als hij maar creatief vertaald wordt naar de eigenheden en mogelijkheden van het bedrijf in kwestie.

Product(en)

Website www.genderwerkt.be
360° feedback : vragenlijsten werkgever/werknemer/vakbonden & fiche per maatregel
Database met probleemstellingen en maatregelen
‘Train-the-trainer’-pakket

Alle producten zijn beschikbaar op de website www.genderwerkt.be. !Bij de gevalideerde producten vindt u de door het ESF herwerkte versie van dit project – Ga naar Gender Werkt

Omschrijving uitvoerders

RESOC Kempen is het regionaal sociaal-economisch overlegcomité van de Kempen. Het brengt de lokale besturen en de sociale partners samen.

ERSV Limburg staat voor 'erkend regionaal samenwerkingsverband Limburg'. Het is een vzw die door Vlaanderen erkend is om het socio-economisch overleg in Limburg te ondersteunen.

UHasselt/SEIN is een instituut voor fundamenteel en toegepast onderzoek rond diversiteit, (on)gelijkheid en inclusie binnen de Universiteit Hasselt.

Website

www.genderwerkt.be

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33