k@ns

Doelgroep: Werkzoekende mannen & vrouwen, trajectbegeleiders & zorgverstrekkers, werkende vrouwen & mannen, allochtone vrouwen

De promotor heeft een begeleidingsmethodiek ontwikkeld die kan gebruikt worden voor de begeleiding van hooggeschoolde allochtonen. Deze cursus is ook uitgetest bij de doelgroep. Daarnaast is er ook een educatieve film ontwikkeld om de begeleiders op weg te helpen.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstellingen

De promotor heeft een begeleidingsmethodiek voor hooggeschoolde allochtonen ontwikkeld, omdat het ook voor deze doelgroep niet gemakkelijk is om werk te vinden op de Vlaamse arbeidsmarkt. In de educatieve film wordt aandacht gespendeerd aan de genderaspecten en hoe men best omgaat met deze issues tijdens de begeleiding van de doelgroep.

Werkwijze

De promotor heeft een begeleidingsmethodiek ontwikkeld die kan gebruikt worden voor de begeleiding van hooggeschoolde allochtonen. Deze cursus is ook uitgetest bij de doelgroep. Daarnaast is er ook een educatieve film ontwikkeld om de begeleiders op weg te helpen.

Product(en)

Actie-onderzoek: (hoog)geschoolde allochtonen op de arbeidsmarkt
Tewerkstelling bekeken vanuit twee invalshoeken. DVD met de syllabi en educatieve film.

Deze producten kunnen geraadpleegd worden in de productotheek van het ESF.Bekijk ook het gevalideerd product Tweede K@NS.

Omschrijving uitvoerders

Stebo werkt vernieuwende methodieken uit voor verschillende doelgroepen en geeft ook opleiding en begeleiding aan deze doelgroepen.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: