Het Persoonlijke Portfoliotraject. Arbeidsarme kortgeschoolden structureel helpen

Wat? Arbeidsarme kortgeschoolden structureel helpen

Een nieuw ontwikkelde methodiek om kortgeschoolden met beperkte of geen werkervaring weer een reële kans te geven op arbeid en permanente vorming. Deze tool neemt het op voor mensen die met uitsluiting op de arbeidsmarkt bedreigd zijn.

Hoe? Een traject om zelf zijn competenties in kaart te brengen

De tool omvat een traject waarmee begeleiders de doelgroep kan helpen om zijn zelfbeeld en zijn persoonlijke impact op de arbeidsmarkt nieuw leven in te blazen. Het traject helpt hen concreet hun competenties benoemen, die ze dan vertalen voor de arbeidsmarkt en opnemen in hun Persoonlijk Portfolio. Wie dit traject volgt, leert sterker, assertiever en meer autonoom functioneren, zowel in het privé leven, als in de toekomstige arbeidssituatie.

Reeds tal van toepassingen

Sinds januari 2006 worden de ontwikkelde methodieken en instrumenten van het project toegepast op verschillende actieterreinen en voor diverse doelgroepen (m/v). Een greep uit de toepassingen ervan:

  • Toepassing van competentieassessment, portfoliobegeleiding en competentiegerichte sollicitatietraining bij activering van langdurig werkzoekenden.
  • Competentieontwikkeling voor jobcoaching op de werkvloer
  • Screeninginstrument voor rekrutering & selectie (Tènce!, Care)
  • Screeninginstrument voor interne promotie (De Post, Antwerpen X)
  • Omzetting naar een e-learningtool (E=MC2)
  • Beroepsspecifieke opleiding (Project Home Manager)
  • Hr-opleiding Zelfstandig Ondernemende Vrouwen (Project Home Manager)
  • Inzetbaarheid van medewerkers (competentiemanagement bij projectleider Vokans)
  • Trainerspakket van Vokans voor koepelorganisatie Steunpunt Lokale Netwerken (www.sln.be)
  • Toepassing in kader van beroepstitels en ervaringsbewijzen (train-de-trainer)

Achtergrond:Vrouwen een competentiespiegel voorhouden

Vokans vzw en ACV voerden het project Competentiespiegel uit om deze methodiek te ontwikkelen en deden hiervoor een beroep op kortgeschoolde vrouwen met beperkte of geen werkervaring, die erkend wilden worden, meer bepaald leefloners, allochtone vrouwen, huisvrouwen, herintreedsters, PWA-werkneemsters en mutualiteitsafhankelijke vrouwen. Het project “Competentiespiegel” heeft gelopen van 1 januari 2004 tot 31 december 2005 in verschillende regio’s in Vlaanderen. Dit leverde het Persoonlijk Portfoliotraject op, dat niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen nuttig kan zijn.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: