GOED GEZINd

Doelgroep: Trajcetbegeleiders & opleidingsverstrekkers, werkzoekende vrouwen & mannen, werkende vrouwen & mannen, vrouwelijke werknemers 45+, HR-Managers, people managers & directies van bedrijven

GOED GEZINd streeft naar een betere combinatie arbeid-gezin voor werknemers en naar een grotere tewerkstelling van kansengroepen en vrouwen.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

GOED GEZINd richt zich tot bedrijven die gezinsondersteunende diensten aan hun werknemers willen aanbieden, met het oog op een betere combinatie arbeid-gezin.

Bovendien wil GOED GEZINd HR-managers ondersteunen bij het kiezen voor en het uitwerken van gezinsondersteunende diensten. In samenwerking met partners wordt de dienstverlening op maat van het bedrijf uitgewerkt.

Werkwijze

Via publicaties in de ledenbladen van werkgeversorganisaties (VKW, VOKA , UNIZO, VBO, …) worden bedrijven gesensibiliseerd voor de gezinsondersteunende diensten.

In een grootscheepse mailing aan HR-managers van gericht geselecteerde (op basis van genderbewust personeelsbeleid, aantal werknemers en soort activiteit) Vlaamse bedrijven, wordt de gezinsondersteunende dienstverlening van GOED GEZINd voorgesteld.

Op uitnodiging van bedrijven komt GOED GEZINd de gezinsondersteunende dienstverlening bespreken. De uitvoeringspartners van de promotor (Landelijke Kinderopvang, Landelijk Dienstencoöperatief en Landelijk Jobcoöperatief) garanderen dienstverlening op maat van het bedrijf.

Product(en)

Op basis van verschillende experimenten in uiteenlopende bedrijven, werden volgende toolkits ontwikkeld.

Gezinsondersteunende diensten. Toolkit voor de bedrijven
Deze toolkit omvat een praktische handleiding voor HR-managers, met richtlijnen voor de uitbouw van gezinsondersteunende diensten voor werknemers. Ook wil de toolkit reguliere bedrijven de weg wijzen naar de sociale economie. Door samen te werken met organisaties uit de sociale economie kunnen reguliere bedrijven naast economische ook maatschappelijke winst genereren.

Gezinsondersteunende diensten. Toolkit voor de sociale economie
Deze toolkit wil organisaties uit de sociale economie de weg wijzen naar de reguliere bedrijfswereld. Door samen te werken met reguliere bedrijven kunnen ze hun omzet vergroten, hun jobaanbod verruimen en hun imago versterken. Tegelijkertijd wint het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) veld binnen de reguliere bedrijfssector.

Omschrijving uitvoerders

Landelijk Dienstencoöperatief is een organisatie uit de sociale economie die bedrijven diensten voor hun werknemers aanbiedt (met dienstencheques). Het gaat voornamelijk om huishoud- en strijkhulp.

Landelijke Kinderopvang, de grootste organisator van kinderopvang in Vlaanderen, biedt diverse formules aan: Diensten Onthaalouders, Vakantiekinderopvang, Kinderdagverblijven, Initiatieven Buitenschoolse Kinderopvang en Lokale Diensten Buurtgerichte Kinderopvang. Jaarlijks vangt Landelijke Kinderopvang meer dan 45.000 kinderen op.

Landelijk Jobcoöperatief is een organisatie uit de sociale economie die zowel aan particulieren als aan bedrijven diensten zonder dienstencheques aanbiedt, zoals babysitters.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: