Gender werkt: Gendermaatregelen voor de werkvloer

Wat? 

De Mobiele Gendercel is een Vlaams-Europees project (2005-2006) met als doel Vlaamse bedrijven en
organisaties te ondersteunen bij het ontwikkelen van een genderbewust personeelsbeleid. Dit gebeurt
hier met behulp van een databank van nuttige maatregelen

Hoe?

Een selectie beste praktijken

Deze databank bestaat uit een reeks gendervriendelijke maatregelen gebruikt in Vlaamse
ondernemingen en organisaties. Elke maatregel wordt kort en uitgebreid omschreven, met concrete
tips en extra informatie. Onderaan elke maatregel vind je gelijkaardige maatregelen.
Je kan op de databank zoeken via de maatregelen, via een reeks probleemstellingen en via
trefwoorden en een zoekfunctie.

In principe zijn de maatregelen toepasbaar voor elk soort bedrijf en organisatie. Ze zijn echter niet
allemaal even toepasselijk voor ieder bedrijf. Hoe je gendervriendelijk personeelsbeleid invoert in
harmonie met het bedrijf, staat beschreven in het Train-the-Trainer-pakket.

Voor wie?

Werkgevers en andere ‘werkpromotoren’
Deze website is ontwikkeld opdat werkgevers, personeelsverantwoordelijken, sectorconsulenten en
projectontwikkelaars inspiratie zouden halen uit ervaringen van andere bedrijven. Gender Werkt! is dan
ook toegankelijk voor iedereen en gericht op iedereen die wil werken rond gender en de combinatie
werk-privé.

Auteurs en achtergrond

Positieve actie centraal
Het project De Mobiele Gendercel, dat Gender Werkt! Ontwikkelde, is een samenwerking tussen
RESOC Kempen, ERSV Limburg en Universiteit Hasselt/Sein. Zijn oorsprong vinden we terug in het
project V&AMP (Vrouwen en Arbeidsmarktparticipatie). Bij dat project hebben de projectpartners
geleerd dat er heel veel gebeurt in de Vlaamse bedrijven rond de combinatie werk-gezin, en rond
gender op de werkvloer, maar dat deze initiatieven en maatregelen het bedrijfsterrein niet verlaten. Als
antwoord op deze problematiek is de Mobiele Gendercel opgestart, met als eindresultaat de databank:
gendervriendelijke maatregelen in de vorm van praktijkvoorbeelden voor iedereen beschikbaar en
gemakkelijk toepasbaar in allerlei soorten bedrijven en organisaties.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: