Gender en carrièretransities

Doelgroep

De finale doelgroep zijn vrouwelijke werknemers in 3 transitiemomenten binnen de carrière.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Hoewel de tewerkstellingsgraad bij vrouwen een lichte vooruitgang kent, blijven een aantal moeilijkheden de vrouwen parten spelen. Zo wordt vastgesteld dat de knelpunten steeds op de transitiemomenten binnen de carrière liggen: 1) de overgang van studies naar een eerste jobervaring, 2) de doorgroei tijdens de carrière, en 3) de uitstroom uit de arbeidsmarkt. Deze transitiemomenten in de carrières van vrouwen  zijn dan ook de onderzoeksfocus van dit project.
Bedoeling is om op basis van enerzijds studies en anderzijds een vragenlijst die naar een 250 tal personen (helft mannen, helft vrouwen) werd verstuurd, een modulair handboek te ontwikkelen , opgebouwd rond topics zoals: bewustmaking van de redenen waarom vrouwen het moeilijk hebben tijdens de in-, door- en uitstroom op de arbeidsmarkt, en hoe daaraan tegemoet te komen. Dit handboek is verankerd in de Vlaamse context via de integratie van drie Vlaamse praktijkvoorbeelden en resultaten uit de bevraging, die telkens gelinkt worden aan een aantal dominante theorieën en concepten uit de literatuur.

Werkwijze

Er werd vertrokken vanuit wetenschappelijk onderzoek aangaande gender en carrière; dit werd uitgebreid met een voortraject bestaande uit een vragenlijst, focusgroepen en diepte interviews. Vlerick Business School werkte hiervoor samen met Universiteit Gent en JUMP.  De partners en de leden van de klankbordgroep werden betrokken bij de ontwikkeling van het cursusmateriaal, zodat maximaal rekening gehouden werd met de expertise van de ervaringsdeskundigen bij de ontwikkeling van het instrument. De leden van de klankbordgroep kwamen uit de bedrijfswereld (private, publieke en social profit sector) en uit onderwijsinstellingen.
Op basis van de meest uitgesproken bevindingen uit de literatuur, de vragenlijst, de focusgroepen en de diepte interviews, werden de producten dan ontwikkeld.

Product(en)

• Modulair handboek
“Women on the move: gids gender & loopbaantransities” te vinden op website.

• 3 didactische gevalstudies (met bijhorende ‘teaching note’)per transitiefase waarin de vrouw zich bevindt
Link maken met PDF: “Women on the move: didactische gevalstudies en onderwijzershandboeken gender en loopbaantransities” te vinden op website.

Omschrijving uitvoerders

Vlerick Business School
Katleen De Stobbeleir

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33