Entrance. Naar diversiteit via een heus personeelsbeleid

Wat? Naar diversiteit via een heus personeelsbeleid

Veel bedrijven en sectoren kampen met een onevenwicht in de vertegenwoordiging van bevolkingsgroep in hun personeelsbestand. Deze tool kijkt zowel naar het algemene
personeelsbeleid, als naar integrale kwaliteitszorg. Het ontbreken van een professioneel personeelsbeleid bij veel bedrijven vormt een van de struikelblokken voor een divers
personeelsbestand. Veel van de tips die instroom en behoud van deze ‘andere’ arbeidsgroepen bevorderen, zijn te herleiden tot het verbeteren van het algemeen personeelsbeleid. Maar nog meer dan personeelsbeleid sluiten modellen voor kwaliteitszorg aan bij de economische logica van vele bedrijven. Entrance biedt ondersteuning hiervoor via de ontwikkeling van twee scans voor bedrijven.

Hoe? Scannen van bedrijfsvoering en sollicitatieaanpak

De sollicitatie- en bedrijfsscan sporen de verbeterpunten op in de bedrijfsvoering. Stap voor stap doorlopen ze met het bedrijf de manier waarop een aanwerving verloopt, hoe middelen besteed worden, welke werkorganisatie gehanteerd wordt,... Aan elk van deze aspecten koppelen de scans tips die de bedrijfsresultaten ten goede komen. Uit het ruime aanbod selecteert ieder bedrijf zelf de tips die van toepassing zijn. Gaandeweg stelt het zo een actieplan samen op eigen maat. Men hoeft de scans niet ineens volledig te doorlopen. De website waarop de scans te raadplegen zijn, houdt gegevens bij, zodat men bij een volgende gelegenheid de scan verder kan afwerken.
De sollicitatiescan helpt de meest geschikte werknemer vinden. In drie delen overloopt de scan de algemene verhouding van de onderneming tot de arbeidsmarkt, de omgang met een vacature en de wijze waarop het kandidaten beoordeelt en selecteert bepalen De bedrijfsscan is bedoeld om uw bedrijfsvoering systematisch door te lichten en te checken op onbedoelde discriminatie.

De scan overloopt de manier van leidinggeven, de strategische keuzes, het personeelsbeleid, het middelenbeleid en het procesbeleid. De bedrijfsscan helpt de aantrekkingskracht van het bedrijf vergroten voor personeel, partners en klanten.

Voor wie? Voor kmo’s met behoefte aan een ruimere toestroom

De scans zijn echte bedrijfstools, vooral dan voor kmo’s die hun hr-beleid nog verder willen uitbouwen en in één moeite hun aanwervings- en retentiebeleid diverse tintjes willen geven. 

Achtergrond: Bouwbedrijven vrouwgericht maken

De Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde lanceerde in september 2004 het project “Entrance: vrouwen in de bouw”. Doelstelling was de instroom en het behoud van vrouwen in de bouwsector bevorderen. Als werkgeversorganisatie ontwikkelde ze een uniek project dat ingreep op de vraagzijde van de arbeidsmarkt. Zo werden werkgevers aangezet om zich open te stellen voor de vrouwen op de arbeidsmarkt.

Auteurs en contacten

De sollicitatie- en bedrijfsscan zijn een realisatie van de Confederatie Bouw Gent-Eeklo-Dendermonde in samenwerking met de Confederatie Bouw en Tempera.

Contact:
www.vrouwenindebouw.be
www.confederatiebouw.be/gent

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: