EHROZO. Eerste hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling. HR voor ZO's, EHRO voor ZO's

Wat? Eerste Hulp bij Rekrutering en Ontwikkeling: EHRO-basispakket voor zelfstandige ondernemers (ZO’s)

Startende of zelfstandige ondernemers en micro-kmo’s hebben het niet onder de markt om hun eerste aanwervingen tot een goed einde te brengen. Hier volgen een drietal leermodules en een pakket verwijzingen naar tal van andere mogelijke hulpmiddelen die hen kunnen bijstaan bij die eerste stappen in het hr-management.

Hoe? Leren rekruteren en competenties beheren

Deze tool bestaat uit vier korte en duidelijke delen. Deel 1 stelt de zelfstandige ondernemer een aanpak voor Rekrutering & Selectie voor, deel 2 reikt de essentie van het ontdekken en beheren van competenties aan en deel 3 leert ze coachen en begeleiden. In een vierde deel verwijst deze tool naar andere acties en leermodules, die aan het originele project Home Manager werden gekoppeld en die mogelijk ook nog nuttig kunnen zijn voor de zelfstandige ondernemer.

Voor wie? Voor beginnende zelfstandigen met aanwervingsplannen

Eén van de grootste kopzorgen van startende ondernemers vormt het aanwerven van de eerste medewerkers. Deze tool moet hen hierbij een handje op weg helpen.

Achtergrond: Het Home Managers-project

Deze tool is afgeleid van het Home Managers-project dat voor twee doelgroepen een welbepaald objectief had. Enerzijds wou het mannen en vrouwen uit kansengroepen met problemen bij het vinden van een job, zoals (langdurig) werklozen, herintreders, kortgeschoolden, allochtonen, de opleiding ‘Home Manager’ aanbieden. Anderzijds wou het vrouwen die een zelfstandige onderneming in huishoudelijke dienstverlening wensen te starten, helpen om dit te realiseren met een modulair opleidingstraject. Uit dit laatste komen de leermodules van EHRO voor ZO’s.

Het project vertrok ook vanuit enkele achterliggende doelstellingen. Zo wou het een innovatieve economische activiteit stimuleren, met name het voorzien in huishoudelijke hulp voor gezinnen en ouderen, geënt op de maatschappelijke noden van alle betrokken stakeholders (werknemers, klanten, werkgevers, complementaire buurtdiensten, enz.). Daarnaast wou het de tewerkstelling bij vrouwen in Vlaanderen opkrikken door meer vrouwen te motiveren voor een zelfstandige onderneming in de huishoudelijke dienstverlening en door vrouwen uit kansengroepen (langdurig werklozen, allochtonen, …) te stimuleren om de een opleiding ‘Home Manager’ te volgen en zich zo op de arbeidsmarkt te herintegreren. Het project wou ook gelijke professionele kansen creëren voor vrouwen.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: