Ecce Ama

Doelgroep: kinderopvangverstrekkers

De hoofddoelstelling van Ecce Ama was een innovatief, kwaliteitsvol instrument ontwikkelen om kansengroepen op te leiden voor een job in de kinderopvang.

Wat houdt het project in en wat wil men bewerkstelligen

Om de hoofddoelstelling te bewerkstelligen, zijn innovatieve, kwaliteitsvolle instrumenten ontwikkeld om vormingswerkers, opleidingsverstrekkers, verantwoordelijken en begeleiders kinderopvang voor te bereiden op het werken met kansengroepen (zowel doelgroepmedewerkers als maatschappelijk kwetsbare gezinnen die moeilijk toegang hebben tot kinderopvang).

Bijzondere aandacht ging naar thema’s zoals de toeleiding en de betrokkenheid van mannen in de sector, de kwaliteit van de tewerkstelling in de kinderopvang en een kwaliteitsvolle kinderopvang die toegankelijk is voor alle ouders en kinderen.

Werkwijze

De promotor heeft in samenwerking met verschillende Europese partners verschillende instrumenten uitgewerkt om te komen tot betere opleidingen voor onthaalouders en mensen die met kinderopvang bezig zijn.

Product(en)

 • Screeningsinstrument: Vragenlijst Diversiteit in beeld
 • Opleiding leidinggevenden kinderopvang: de sociale functie van kinderopvang met 2 bijhorende lezingen en 2 presentaties:
 • De sociale functie als uitdaging tot kwaliteit
 • De sociale functie in netwerken
 • Presentatie opleiding sociale functie leidinggevenden netwerken
 • Presentatie opleiding sociale functie leidinggevenden werkvloer
 • Opleiding begeleiders kinderopvang: Vaardiger met diversiteit
 • Vragenlijst Drempels in de kinderopvang
 • Vragenlijst Sociaal beleid voor CKO’s
 • DVD Childcare stories met bijhorende tips en suggesties:
 • ‘Tips en suggesties voor gebruik in gesprek met de kinderopvang’ en ‘Tips en suggesties voor gebruik in gesprek met ouders'
 • Onderzoeksrapport: ‘Flexibility in Childcare, an international report’
 • Onderzoeksrapport: ‘Integrated and Flexible Services in Early Childhood Education; an international report’
 • Genderinstrument: ‘Handleiding: ouderparticipatie, ook voor vaders!': Luik A, Luik B en Luik C
 • DVD Improving Childcare

Omschrijving uitvoerders

VBJK is een expertisecentrum voor opvoeding en kinderopvang. Ga naar de website.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: