De HR-Boom. 'Divers' hr-beleid voor in- en doorstroom

Wat? ‘Divers’ hr-beleid voor in- en doorstroom

De HR-Boom behelst een geïntegreerd hr-beleid dat duurzaam is, want gericht op diversiteit en gelijkwaardigheid voor klassiek benadeelde doelgroepen (vrouwen, allochtonen, ouderen, …). De HRBoom levert een concrete aanpak van:

 • de instroom van nieuwe medewerkers,
 • hun doorstroom naar verantwoordelijke functies,
 • hun opleiding
 • en het opzetten van de nodige werkorganisatie hierbij.

Hoe? In negen stappen naar een volledig aangepast beleid

De HR-Boom is opgebouwd in een voorbereidende analyse en negen (groei)fases. Zij vormen een stappenplan die een onderneming of organisatie helpt om haar hr-beleid en de interne gewoontes te herzien. Het hele stappenplan houdt rekening met een lage scholingsgraad en met het feit dat hrbeslissingen nog overwegend door mannen worden genomen. 

Analyse van bestaande situatie, aanpak, gewoontes en tools.

De negen stappen:

 1. Precieze identificatie van de organisatie
 2. Bepalen van neutrale basiscriteria voor personeelsselectie
 3. Sensibilisatie en opleiding van leidinggevenden
 4. Validatie van de objectiviteit van de selectie met de MPA-test
 5. Roloverschrijdende opleiding voor nieuwkomers
 6. Aanpassing van de structuur van functioneringsgesprekken
 7. Aangepast assessmentpakket voor laaggeschoolden
 8. Opleiding in coachend leiderschap, na doorstroom
 9. Aanpassing van werkorganisatie (o.a. met nieuw planningtool)

Voor wie? Laaggeschoolden (met doorgroeipotentieel)

De HR-Boom is bijzonder geschikt voor organisaties met een keten of netwerk van lokale
vertakkingen waarin men laaggeschoolden van allerlei aard en origine wil laten functioneren en
doorgroeien.

Auteurs en achtergrond

Sports World België ontwikkelde deze tool onder de naam ‘Sportief Leiderschap’ om zijn snelle groei in België te kunnen bestaffen met laaggeschoolde winkeliersters, waaronder een aantal met de capaciteiten om door te stoten tot een leidinggevende functie. Deze tool is dan ook opgebouwd aan de hand van de manier waarop dit bedrijf de zaak specifiek voor eigen gebruik heeft aangepakt, maar heel wat van die toepassingen kunnen andere bedrijven en organisatie naar hun eigen situatie en objectieven vertalen.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: