Co-ëfficient: De kracht van een diverse balans

Wat? De kracht van een diverse balans

Het begeleidingstraject tijdens het oorspronkelijke project Co-efficiënt bevestigde de nood aan een praktische handleiding, die de hr-manager of kmo-zaakvoerder zicht geeft op eenvoudige, toepasbare methoden en praktijkervaringen om een personeelsbeleid uit te stippelen met genoeg aandacht voor vrouwelijke medewerkers. Ook werknemers uit andere, diverse kansengroepen kunnen bij deze vertaling van de oorspronkelijke tool baat vinden.

Hoe? Kmo-praktijkgids voor diversiteit en openheid in het hr-beleid

De praktijkgids is opgebouwd in zes modules met als thema’s:

  • Uw personeelsbeleid in kaart gebracht
  • Werving & Selectie van divers talent en Salarisbeleid
  • Doorstroom
  • Vorming & Training
  • Evenwicht Werk en Privé-leven
  • Train de Trainer

De modules zijn afzonderlijk of als geheel bruikbaar. Deze gids is opgevat als een vlot toegankelijke leidraad die de hr-manager kan openslaan afhankelijk van de vraag over een bepaald onderwerp.

Voor wie? Typisch kmo-instrument

Dit is typisch een instrument dat de verantwoordelijken die wat minder beslagen zijn in hr-technieken, flink kan vooruithelpen. Het is dan ook uitgewerkt voor kmo’s, waar de hr-verantwoordelijkheid vaak een taak is die wordt gecombineerd met andere.

Achtergrond

Deze praktische gids is gebaseerd op de ervaringen van vijftien kmo’s die deelnamen aan het begeleidingstraject naar een genderbewust personeelsbeleid van Co-efficiënt. Het is een neerslag van het proces dat de bedrijven doorliepen naar aanleiding van de lancering van het ‘m/v-Charter, de kracht van een m/v balans’. Gedurende het traject van Co-efficiënt werd duidelijk dat de deelnemende bedrijven in het verleden reeds heel wat stappen ondernomen hadden op het vlak van een genderbewust HR-beleid: klein of groot, naargelang de eigen mogelijkheden, kennis en doelstellingen.

In de context van de validering voor de hr-toolkit van het ESF bleek dit traject ook geschikt te zijn om een personeelsbeleid in kmo’s te helpen leeftijdbewust en diversiteitbewust te worden.

Auteurs en contacten

Aarzel niet om contact op te nemen met de medewerkers van de Voka-Kamer van Koophandel OostVlaanderen die bedrijven graag begeleiden of doorverwijzen naar begeleidende organisaties in hun streek. Desgewenst brengen ze u ook in contact met andere bedrijfsleiders of hr-managers die met behulp van Co-efficiënt al acties ondernomen hebben.
Meer informatie bij Voka – Kamer van Koophandel Oost-Vlaanderen:

www.voka.be/oost-vlaanderen - Christel Geltmeyer - christel.geltmeyer@voka.be - 052/33.98.13.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: