C&F: Een bewustmakingstool voor een gezinsvriendelijk HRM

Wat? Een bewustmakingstool voor een gezinsvriendelijk HRM

C&F staat voor ‘Combinatiebeleid en flexibiliTIJD voor de werknemer’. Hij legt tal van pistes bloot waarlangs een organisatie een diversiteit- en flexibiliteitsbewust HRM kan invoeren. Hoofdbetrachting is echter een gezinsvriendelijk HRM te ontwikkelen.

Hoe? Concrete maatregelen helpen invoeren

Het proces helpt de werknemer soepeler omspringen met:

  • Zijn werktijd: arbeidstijd en flexibiliTIJD via gecomprimeerde werkweek, thuiswerk, verschuiving van shifturen, verlof en overuren (cafetariaplan, 10/12de contracten, oproeppool, …).
  • Zijn mobiliteit: carpoolplan, bedrijfsbus, bedrijfsfietsen, gereserveerde parkings voor carpoolers, …
  • De kinderopvang: opvang zieke kinderen, vakantiecheques, bedrijfsoverschrijdende vakantieopvang, …
  • privé taken: gezinsondersteunende diensten zoals loketfaciliteiten, broodautomaat, strijkdienst en carwash

Daarnaast ontwikkelde men ook gestructureerde aandacht voor flankerende topics, meer bepaald voor directe en indirecte effecten zoals planning, communicatie, wijze van leidinggeven, ergonomie en veiligheid.

Het algemeen inzetbare C&F-concept is ontwikkeld op vijf kernbegrippen: maatwerk in de onderneming, ervaringsuitwisseling, coaching van het proces, interne communicatie als katalysator en de start van flexibilisering als economisch bedrijfsproces.

Inhoudelijk ligt de focus op creatief omspringen met arbeidstijden, de centrale positie van de tijdssoevereiniteit van de werknemer en de aandacht voor flankerende topics met als doel een gezinsen mensvriendelijk personeelsbeleid.

Auteurs en achtergrond: arbeidslabo’s in vele bedrijven

De initiatiefnemende organisaties ontwikkelden dit innovatief proces via een soort laboratoriumexperimenten op de werkvloer in bedrijven en organisaties waar ze het invoerden en de mensen erbij coachten. De resultaten hiervan, meer bepaald 17 cases en 8 beste praktijken, vormen de basis van deze C&F-tool. Het initiatief van het project ging uit van STC Turnhout en STC Limburg en werd eerst gebruikt onder de naam V&AMP, kort voor Vrouw & Arbeidsmarktparticipatie. De variante in deze toolkit is voor een ruimere doelgroep dan enkel vrouwen geschikt.

Contactpersoon: 

Annemie Roets
T:
02/552 83 33

Bijlagen: