Bezwaar

Indien de promotor niet akkoord gaat met de rapportbeslissing, tekent hij binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst aangetekend bezwaar aan t.a.v. de Programmamanager, met een duidelijke formulering van de opmerkingen en cijfermatige gevolgen.

Kan de promotor zich niet vinden in de beslissing van het ESF-Agentschap betreffende het ingediende bezwaar dan tekent hij binnen de 15 kalenderdagen per aangetekend schrijven beroep aan ter attentie van de geschillen- en beroepscommissie. Het uitblijven van een schriftelijke reactie van de promotor wordt telkens als een akkoordverklaring gezien.

Bijlagen: